Структура

Органами управління і контролю Асоціації є:

  • Загальні збори Учасників
  • Правління
  • Наглядова Рада

Вищим керівним органом Асоціація є Загальні збори Учасників, що вирішують найважливіші питання діяльності Асоціації.

Постійно діючим керівним органом Асоціації є Правління, очолюване Головою Правління – Керівником/цею

Голова Правління Асоціації і є Керівником/цею Асоціації та найвищою посадовою особою

Наглядова Ради Асоціації має консультативні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Асоціації та здійснює контроль за статутною діяльністю Асоціації