Загальна інформація

Асоціація ОСББ Вінниччини

  • повна назва – Асоціація “Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінниччини”
  • скорочена назва – Асоціація ОСББ Вінниччини
  • англійською мовою – Association “Condominiums Vinnytsia Region”
  • Асоціація є неприбутковою організацією.

код ЄДРПОУ – 39714371
р/р  UA753006140000026002500287352
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» у м. Вінниця

Асоціація є неприбутковою організацією, має право володіти відокремленим майном, від свого імені набувати майнових та немайнових прав і несе визначені обов’язки, має право від свого імені укладати угоди, виступати в суді від свого імені та від імені її учасників, виступати учасником цивільно-правових відносин, здійснювати іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Асоціація може бути засновником чи учасником інших юридичних осіб (союзів, асоціацій, коаліцій, корпорацій, консорціумів, концернів, тощо) з метою підвищення своєї діяльності; створювати спільні, малі та дочірні юридичні особи; відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи на території України, тощо.

Асоціація може співпрацювати з державними та громадськими об’єднаннями, асоціаціями, спілками, коаліціями, засобами масової інформації, установами, підприємствами, підприємцями, благодійними фондами та товариствами, юридичними чи фізичними особами, тощо для реалізації мети і завдань Асоціації.

Асоціація не відповідає по зобов’язанням держави та своїх учасників, як і держава та учасники не відповідають по зобов’язанням Асоціації.