Будемо сподіватись, що постанова Великої палати Верховного Суду від 01 лютого 2022 року по справі № 910/5179/20 поставить нарешті крапку у багаторічній дискусії щодо можливості при створенні ОСББ голосувати одразу не тільки за створення ОСББ, статут, правління, тощо, а й одразу щодо розміру внесків, затвердження кошторису, порядку голосування та прийняття рішень в ОСББ, тощо.

Одні доводили, що норма Закону України “Про ОСББ” – “Установчі збори приймають рішення про створення об’єднання і затверджують його статут”, не підлягає розширеному тлумаченню, і що обрання правління, затвердження розміру внеску, затвердження кошторису – це виключна компетенція саме загальних зборів. Інші зауважували, що будь-які питання щодо подальшої діяльності т юридичної особи ОСББ можна приймати на установчих зборах, так як установчі збори – це і є загальні збори і співвласники вправі затверджувати питання, які окреслюють функціонування ОСББ. Зокрема, в їх число входила і Асоціація ОСББ Вінниччини.

Саме, через двоякі трактування, можливість відмови реєстраторів та подальших судових оскаржень, в багатьох будинках співвласники вимушені були проводити голосування двічі, спочатку установчі збори для створення ОСББ, потім для затвердження кошторису та інших питань.

Будемо сподіватись, що постанова Великої палати Верховного Суду від 01 лютого 2022 року по справі № 910/5179/20 поставить нарешті крапку у багаторічній дискусії.

То ж Велика палата Верховного Суду встановила:

«8.22. Отже, ще до державної реєстрації ОСББ воно повинне прийняти рішення про обрання членів правління ОСББ. Водночас відповідно до частини дев`ятої статті 10 Закону № 2866-ІІІ таке повноваження належить до виключної компетенції загальних зборів співвласників як вищого органу управління ОСББ. Тому Велика Палата Верховного Суду вважає, що компетенція установчих зборів ОСББ не обмежується повноваженнями, визначеними частиною тринадцятою статті 6 Закону № 2866-ІІІ, а установчі збори вправі також приймати рішення, передбачені статтею 10 цього Закону, в тому числі рішення про затвердження кошторису, визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників.

8.39. Отже, рішення зборів співвласників щодо визначення розміру витрат на управління багатоквартирним будинком не може бути визнано недійсним тільки тому, що загальні збори співвласників відбулися у формі «установчих зборів», а не «загальних зборів», як це передбачено статтями 6, 10 Закону № 2866-ІІІ, оскільки така процедура не нівелює волевиявлення самих співвласників щодо складу витрат на утримання багатоквартирного будинку (кошторису), розміру та порядку здачі співвласниками внесків на утримання спільного майна у ньому.

8.41. Велика Палата Верховного Суду зазначає, що волевиявлення зборів співвласників багатоквартирного будинку не може спростовуватися з посиланням на «виключність компетенції установчих зборів співвласників» тільки щодо прийняття рішень про утворення ОСББ та затвердження його статуту, оскільки установчі збори є різновидом загальних зборів співвласників, до повноважень яких законодавцем віднесено прийняття усіх рішень з питань управління багатоквартирним будинком.»