КУП “ЕкоВін” підняв з 01 березня 2021 року на підставі рішення Виконавчого комітету Вінницької міської ради ціну за свої послуги. Для юридичних осіб, у тому числі ОСББ, які здійснюють оплату відповідно до колективного договору, на 36% за 1 куб.м., а для побутовиж споживачів на 10 гривень на одну особу.

Проте, в договорі із юридичною особою ОСББ щодо вивізу ТПВ в п.16 сказано, що у разі зміни вартості послуги, її Виконавець повідомляє не пізніше, ніж за 30 днів про це Споживачеві із зазначенням причин і відповідних обгрунтувань.

Жодне ОСББ, яке співпрацює із нашою Асоціацією та у кого заключений колективний договір на вивіз ТПВ до цього часу не отримало повідомлення, листа, тощо про зміну вартості послуги у порядку та відповідно до п.16 договору. Натомітсь отримали рахунки від КУП “ЕкоВін” за березень місяць із збільшеною вартістю.

Відтак, Асоціація ОСББ Вінниччини, вважає, що без належного повідомлення оплата за березень, квітень, травень та червень, тобто починаючи з березня і закінчуючи належним повідомленням, повинна здійснюватись по тій, що вказані в договорі.

Так як КУП “ЕкоВін” порушило умови договору, а саме п.12, п. 16, п. 18 та в односторонньому порядку здійснило нарахування без належного попередження та обговорення зміни договірних умов, ОСББ Асоціації будуть оплачувати до моменту виконання п.16 ту ватрість, яка оговорена в договорі.